Terms and Conditions – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ animeheros.co ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณที่จัดทำโดย animeheros.co (“บริษัท” “เรา” หรือ “พวกเรา”) โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราหรือมีส่วนร่วมกับบริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา

  1. การยอมรับเงื่อนไข: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการของเรา ข. โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณใช้บริการของเราในนามขององค์กร แสดงว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อกำหนดเหล่านี้
  2. ทรัพย์สินทางปัญญา: เนื้อหาทั้งหมดบน animeheros.co รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ animeheros.co หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ข. คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย ทำซ้ำ หรือสร้างงานดัดแปลงจากเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  3. การปฏิบัติของผู้ใช้: คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์และบริการของเราตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข. คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่ออันตราย ก่อกวน หรือทำให้เว็บไซต์หรือบริการของเราเสียหาย
  4. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: คุณอาจมีโอกาสส่งหรือโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา เช่น ความคิดเห็น บทวิจารณ์ หรือโพสต์ในฟอรัม การส่งหรือโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ animeheros.co โดยไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และสามารถออกใบอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าว ข. คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็นในการให้ใบอนุญาตข้างต้น และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือละเมิดกฎหมายใดๆ
  5. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเหล่านี้ ข. การโต้ตอบ ธุรกรรม หรือการสื่อสารใด ๆ ที่คุณมีกับบุคคลที่สามนั้นเป็นเพียงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโต้ตอบเหล่านี้
  6. ข้อจำกัดความรับผิด: เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของเรา แต่เราไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีให้ ข. ไม่ว่าในกรณีใด animeheros.co จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา
  7. นโยบายความเป็นส่วนตัว: โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่อัปเดตจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดตแล้ว
  9. การยุติ: เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล: ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้อง