Copyright protection – การคุ้มครองลิขสิทธิ์ สำหรับ animeheros.co

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์

animeheros.co มุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ นโยบายคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้กำหนดแนวทางของเราในการคุ้มครองลิขสิทธิ์และวิธีจัดการกับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเราหรือมีส่วนร่วมกับบริการของเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

 1. การเคารพลิขสิทธิ์: ก. animeheros.co เคารพในลิขสิทธิ์ของผู้สร้างเนื้อหาและผู้ถือลิขสิทธิ์ ข. เราไม่เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยเจตนาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. การรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์: หากคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกคัดลอกหรือนำไปใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยระบุข้อมูลต่อไปนี้:
  • คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
  • URL หรือตำแหน่งของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบน animeheros.co
  • ข้อมูลติดต่อของคุณ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
  • คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • คำชี้แจงที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ข. คุณสามารถส่งประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์ไปยังตัวแทนที่กำหนดต่อไปนี้: [แทรกข้อมูลติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์]

 1. การตอบสนองต่อประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์: เมื่อได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง เราจะตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสมทันที ซึ่งอาจรวมถึงการลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ข. เราอาจยุติบัญชีของผู้ใช้ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ
 2. การยื่นเรื่องโต้แย้ง: หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของคุณถูกลบหรือปิดใช้งานด้วยความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผิดพลาด คุณสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งได้ ข. การยื่นเรื่องโต้แย้งจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
  • ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
  • คำอธิบายเนื้อหาที่ถูกลบหรือปิดใช้งานและตำแหน่งที่ปรากฏบน animeheros.co ก่อนลบหรือปิดใช้งาน
  • ถ้อยแถลงที่จัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหาถูกนำออกหรือปิดใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้อง
  • คำแถลงยินยอมต่อเขตอำนาจของศาลรัฐบาลกลางในเขตอำนาจศาลของคุณ หรือหากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้ยอมรับเขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่โฮสต์ animeheros.co
  • ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 3. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ โปรดดูนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ซึ่งเสริมนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้
 4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์: เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายที่ปรับปรุงแล้วจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา